شرایط و ضوابط

مقدمه

این شرایط و ضوابط استاندارد نوشته شده در وبسایت، استفاده ی شما را ازین وبسایت مدیریت می کند. لطفا این شرایط و ضوابط را بخوانید. شما موافقت می کنید که از نظر قانونی به این شرایط و ضوابط و کلیه شرایطی که در اینجا با مرجع گنجانده شده اند، متعهد باشید. با استفاده از این وب سایت، شما با پذیرش کلیه شرایط و ضوابط نوشته شده در اینجا موافقت کرده و یک قرار داد متعهد با ولوفاینانس را امضا خواهید کرد. این شرایط و ضوابط شامل مقرراتی است که بر حقوق قانونی شما تأثیر می گذارد. اگر با این شرایط و ضوابط موافق نیستید، از وبسایت Volofinance خارج شوید. اگر با هر یک از شرایط و ضوابط استاندارد این وب سایت مخالف هستید، نباید از این وب سایت استفاده کنید.

افراد زیر 18 سال یا افراد کم سال مجاز به استفاده از این وب سایت نیستند.

حقوق مالکیت معنوی

به جز مطالبی که متعلق به شماست، در این شرایط، ولوفاینانس یا نمایندگانش صاحب تمام حقوق معنوی و محتویات این وبسایت می باشند.

شما تنها مجاز به رویت مطالب این سایت هستید.

محدودیت ها

شما به طور خاص از همه موارد زیر محدود هستید:
انتشار هر گونه مطالب وب سایت در هر رسانه دیگر؛ فروش، صدور مجوز فرعی، و/یا تجاری سازی هر گونه مطالب وب سایت؛ اجرای عمومی و/یا نمایش هر گونه مطالب وب سایت؛ استفاده از این وب سایت به هر طریقی که به این وب سایت آسیب برساند یا ممکن است به آن آسیب برساند. استفاده از این وب سایت به هر طریقی که بر دسترسی کاربر به این وب سایت تأثیر بگذارد. استفاده از این وب سایت بر خالف قوانین و مقررات قابل اجرا، یا به هر نحو ممکن است به وب سایت یا هر شخص یا نهاد تجاری آسیب برساند. درگیر شدن در هر گونه داده کاوی، جمع آوری داده، استخراج داده یا هر فعالیت مشابه دیگری در رابطه با این وب سایت؛ استفاده از این وب سایت برای شرکت در هر گونه تبلیغات یا بازاریابی. برخی از بخشهای این وبسایت برای دسترسی به شما محدود شدهاند و Volofinance ممکن است دسترسی شما را به هر قسمت از این وبسایت، در هر زمان، به صلاحدید مطلق، محدودتر کند. هر شناسه کاربری و رمز عبوری که ممکن است برای این وب سایت داشته باشید محرمانه است و شما باید محرمانه بودن را نیز حفظ کنید.

مطالب شما

در این شرایط و ضوابط استاندارد وبسایت، »محتوای شما« به معنای هر متن صوتی، تصویری، تصویر یا سایر مطالبی است که برای نمایش در این وبسایت انتخاب میکنید. با نمایش محتوای خود، به Volofinance یک مجوز غیر انحصاری، جهانی غیر قابل فسخ و تحت مجوز فرعی برای استفاده، تکثیر، تطبیق، انتشار، ترجمه و توزیع آن در همه رسانه ها اعطا می کنید.

محتوای شما باید متعلق به شما باشد و نباید به حقوق شخص ثالث تجاوز کند ولوفاینانس. این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان و بدون اطلاع قبلی، هر یک از محتوای شما را از این وب سایت حذف کند.

اطلاعات شخصی

ما ممکن است بنا به صلاحدید خود تشخیص دهیم که به منظور رعایت قوانین یا مقررات قابل اجرا، کسب اطلاعات خاصی در مورد شما ضروری است. شما موافقت می کنید که در صورت درخواست، چنین اطلاعات را فورا در اختیار ما قرار دهید. لطفا برای اطلاعات در مورد نحوه جمع آوری، استفاده و اشتراک گذاری اطلاعات شما به سیاست حفظ حریم خصوصی وب سایت ما مراجعه کنید.

ضد پول شویی

تا حدی که توسط هر قانون قابل اجرا است، بدینوسیله تأیید میکنید که تمام الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت میکنید. به عنوان بخشی از مسئولیت شرکت برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، شرکت و شرکتهای وابسته، شرکتهای تابعه، وابسته یا ارائهدهندگان خدمات ممکن است به تأیید دقیق هویت شما، هر شخص ذی نفع حساب شما و منبع پرداخت شما بپردازد .

شرکت و سایر ارائه دهندگان خدمات متعهد به ارائه خدمات “مشتری خود را بشناسید” یا خدمات مربوط به مبارزه با پولشویی به شرکت (هر ارائه دهنده خدمات دیگر، “ارائه دهنده aml (“این حق را برای خود محفوظ می دارد که اطلاعات لازم را درخواست کند.

بدون ضمانت

این وبسایت »همانطور که هست« با تمام ایرادات ارائه شده است و Volofinance هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتنامهای از هر نوع مرتبط با این وبسایت یا مطالب موجود در این وبسایت را بیان نمیکند. همچنین، هیچ چیز در این وب سایت نباید به عنوان توصیه به شما تفسیر شود.

محدودیت مسئولیت

به هیچ وجهVolofinance ، و هیچ یک از افسران، مدیران و کارمندان آن، در قبال هر چیزی که ناشی از استفاده شما از این وبسایت باشد یا به هر نحوی مرتبط با آن باشد، مسئولیتی ندارند، حتی اگر این مسئولیت تحت قرارداد باشد ولوفاینانس.  ،از جمله افسران، مدیران و کارمندان آن، هیچ مسئولیتی در قبال هیچ گونه مسئولیت غیرمستقیم، تبعی، یا خاصی که ناشی از استفاده شما از این وب سایت یا به هر طریق مرتبط با آن باشد، ندارند.

شناسایی

شما بدینوسیله تا حد امکان ولوفاینانس را از هرگونه و/یا کلیه تعهدات، هزینه ها، خواسته ها، علل اقدام، خسارات و هزینه های ناشی از هر گونه نقض شما از هر یک از مفاد این شرایط، را مبرا دانسته و بایستی جبران ضرر کرده.

قابلیت تفکیک

اگر هر یک از مفاد این شرایط بر اساس هر قانون قابل اجرا نامعتبر تشخیص داده شود، این مفاد بدون تأثیری بر سایر مفاد اینجا حذف خواهند شد.

تغییر شرایط

Volofinanceمجاز است در هر زمانی که صلاح بداند این شرایط را اصلاح کند و با استفاده از این وب سایت از شما انتظار می رود که این شرایط را به طور منظم مرور کنید.

مسئولیت

Volofinance مجاز به واگذاری، انتقال، و قرارداد فرعی حقوق و/یا تعهدات خود تحت این شرایط بدون هیچ گونه اطلاع رسانی است. با این حال، شما مجاز به واگذاری، انتقال، یا قرارداد فرعی هیچ یک از حقوق و/یا تعهدات خود تحت این شرایط نیستید.

توافقنامه کلی

این شرایط شامل کل توافق نامه بین Volofinance و شما در رابطه با استفاده شما از این وب سایت است و جایگزین همه توافقات و تفاهمات قبلی است.

بندهای اضافی

هر گونه اختلاف یا ادعای ناشی از یا در ارتباط با این وب سایت باید مطابق با قوانین امارات متحده عربی مدیریت و تفسیر شود. امارات متحده عربی کشور محل اقامت ما است. ثبت نام افراد زیر 18 سال به عنوان کاربر این وب سایت ممنوع است و اجازه تراکنش یا استفاده از وب سایت را ندارند. اگر برای محصولات یا خدمات ما در وب سایت ما پرداختی انجام دهید، جزئیاتی که از شما خواسته می شود ارسال کنید مستقیما از طریق یک اتصال ایمن به ارائه دهنده پرداخت ما ارائه می شود. دارنده کارت باید یک کپی از سوابق تراکنش ها و سیاست ها و قوانین بازرگان را حفظ کند. ما پرداختهای آنلاین را با استفاده از ویزا و مستر کارت، کارتهای اعتباری/دبیت در AED) یا هر ارز مورد توافق دیگر( میپذیریم.

قانون حاکم و صالحیت قضایی

این شرایط مطابق با قوانین ایالت دبی تنظیم و تفسیر می شود و شما برای حل و فصل هر گونه اختلاف به صلاحیت غیر انحصاری دادگاه های ایالتی و فدرال واقع در دبی تسلیم می شوید.