volofinance

چگونه شروع کنیم

١- دریافت لینک ثبت نام از معرف:
اگر علاقمند به ثبت نام برای دریافت خدمات ما هستید، یک لینک برای شما فرستاده می شود. بعد از کلیک کردن بر روی لینک، شما وارد سایت ما میشوید که در آنجا می توانید فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل نمایید.

 

٢ – ثبت حساب کاربری:
ثبت نام برای حساب اولین قدم برای استفاده از خدمات ما می باشد. با ثبت نام کردن، شما براحتی می توانید به اطلاعات حسابتان دسترسی داشته باشید و همچنین از خدمات ما استفاده کرده و در مباحث معاملاتی شرکت نمایید.

 

٣ – تأیید کامل:KYC
تایید KYC ، پروسه ی تایید کردن هویت مشتری یا مراجعه کننده می باشد. پروسه ی تایید KYC، به چند دلیل حائز اهمیت می باشد. اولا، هویت شخص را که واقعا شخص همان فردی است که ادعا می کند را تایید می کند. دوما، از کلاه برداری های مالی جلو گیری کرده و در نهایت به حفظ اعتبار شرکت کمک می کند.

 

٤ – سپرده گذاری وجوه:
قدم بعدی، واریز سپرده به حسابتان است. سپرده، مبلغی از پول است که  شخص به یک موسسه مالی واگذار می کند تا بتواند یک حساب را افتتاح کند.

 

٥ – موقعیت سرمایه گذاری MT4 خود را انتخاب کنید:
انتخاب موقعیت مناسب سرمایه گذاری MT4  می تواند امری استرس زا باشد و مهم است که موقعیت مناسب در MT4 را برای دستیابی به حداکثر سود انتخاب کنید.

 

٦ – شروع به کسب درآمد کنید:
با ما کسب درامد کنید و قدم در آینده مالی خود بگذارید!

volofinance

چگونه شروع کنیم

١- دریافت لینک ثبت نام از معرفی کننده:
اگر عالقه مند به ثبت نام برای خدمات ارائه شده توسط ما
هستید، به شما هدایت می شود که روی پیوند کلیک کنید. پس از کلیک بر روی لینک، شما به وب سایت ما هدایت می شوید که در آنجا می توانید فرم ثبت نام الزم را تکمیل کنید.

 

٢ – ثبت حساب کاربری:
ثبت نام برای یک حساب کاربری اولین قدم در استفاده از خدمات ما است. با ثبت نام، به راحتی می توانید به اطالعات حساب خود دسترسی داشته باشید، خدمات ما را تهیه کنید و در بحث های تجاری شرکت کنید.

 

٣ – تأیید کامل:KYC
تأیید KYC فرآیند تأیید هویت یک مشتری یا مشتری است. فرآیند تأیید KYC به چند دلیل مهم است. اوال، این تضمین می کند که شخص همان چیزی است که می گوید. ثانیا در برابر کالهبرداری مالی محافظت می کند. در نهایت، به حفظ شهرت شرکت کمک می کند.

 

٤ – سپرده گذاری وجوه:
مرحله بعدی این است که شروع به واریز وجه به حساب خود کنید. سپرده به مبلغی گفته می شود که شخص به مالی سپرده می کند یک موسسه در قالب یک حساب.

 

٥ – موقعیت سرمایه گذاری MT4 خود را انتخاب کنید:
انتخاب موقعیت مناسب سرمایه گذاری MT4 می تواند یک کار دلهره آور باشد و انتخاب موقعیت مناسب در MT4 برای دستیابی به حداکثر سود مهم است.

 

٦ – شروع به کسب درآمد کنید:
با ما شروع به کسب درآمد کنید و شروع به کار کنید آینده مالی شما!